Vietnam mechanical keyboard group meetup #1 2017

Ngày 23/4/2017 vừa rồi, Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam đã có buổi gặp mặt chính thức đầu tiên do ban quản trị (BQT) tổ chức. Buổi gặp đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, nơi có đa số các thành viên BQT đang sinh sống và công tác. Buổi gặp mặt đầu tiên có sự tham gia góp mặt của khoảng 70 thành viên. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt này. Đầu

Continue Reading

[ VNMK Charity Fund ] Chương trình gây quỹ mổ tim cho chương trình Trái Tim Cho Em tháng 4/2017

Quỹ từ thiện VNMK (Vietnam Mechanical Keyboard Group} được thành lập chính thức vào ngày 1/1/2017 do mình tức Lê Minh Dũng khởi xướng, nguồn tài chính ban đầu của quỹ từ thiện VNMK sẽ do mình mở group buy Jelly Key đóng góp, theo đó mỗi 01 nút được đặt và thanh toán thành công mình sẽ trích 50.000 VND để đóng vào quỹ từ thiện, sau mỗi đợt Group Buy toàn bộ số tiền thu được sẽ được

Continue Reading

Site Footer