Kế hoạch làm áo của Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam

Đây là một dự án ấp ủ từ rất lâu kể từ khi Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam được thành lập. Dưới đây là kế hoạch theo thời gian: // 11/5/2017: thu thập ý kiến từ cộng đồng, topic tham khảo. // 11/5/2017 => 17/5/2017: làm việc với các đơn vị sản xuất và nhận các sản phẩm mẫu đồng thời sẽ đánh giá các chi tiết. // 18/5 => 20/5/2017: làm việc, trao đổi với đơn vị

Continue Reading

Site Footer