Những lưu ý khi tham gia Group Buy, Group Buy là gì? (GB)

Group Buy (GB) là một hình thức mua chung. Tập trung đủ một số lượng người quan tâm tới một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm nhất định => Mở GB => Tiến hành thu tiền => Thanh toán với bên cung cấp, sản xuất hàng hóa => Đợi hàng sản xuất xong => Phân phối lại cho từng thành viên tham gia GB đó. Đối tượng chính của các GB dành cho các thành viên chơi Mechkey (bàn

Continue Reading

Site Footer