Thông số của Chợ Bàn phím cơ Việt Nam

Chợ Bàn phím cơ Việt Nam là một chợ online chuyên biệt dành riêng cho các mặt hàng: Bàn phím cơ Keycap Các phụ kiện khác dành cho bàn phím cơ Các bạn có thể truy cập vào Chợ theo địa chỉ: http://chobanphimco.vietnammechkey.com/ Và hôm nay, ban quản trị Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam xin cung cấp rộng rãi các thông tin / thông số về Chợ Bàn phím cơ Việt Nam nhằm giúp các đơn vị có góc

Continue Reading

Kế hoạch làm áo của Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam

Đây là một dự án ấp ủ từ rất lâu kể từ khi Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam được thành lập. Dưới đây là kế hoạch theo thời gian: // 11/5/2017: thu thập ý kiến từ cộng đồng, topic tham khảo. // 11/5/2017 => 17/5/2017: làm việc với các đơn vị sản xuất và nhận các sản phẩm mẫu đồng thời sẽ đánh giá các chi tiết. // 18/5 => 20/5/2017: làm việc, trao đổi với đơn vị

Continue Reading

Site Footer