Vietnam mechanical keyboard group meetup #1 2017

Ngày 23/4/2017 vừa rồi, Cộng đồng bàn phím cơ Việt Nam đã có buổi gặp mặt chính thức đầu tiên do ban quản trị (BQT) tổ chức. Buổi gặp đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, nơi có đa số các thành viên BQT đang sinh sống và công tác. Buổi gặp mặt đầu tiên có sự tham gia góp mặt của khoảng 70 thành viên. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt này. Đầu

Continue Reading

Site Footer