[ VNMK Charity Fund ] Chương trình gây quỹ mổ tim cho chương trình Trái Tim Cho Em tháng 6/2017

Quỹ từ thiện VNMK (Vietnam Mechanical Keyboard Group} được thành lập chính thức vào ngày 1/1/2017 do mình tức Lê Minh Dũng khởi xướng, nguồn tài chính ban đầu của quỹ từ thiện VNMK sẽ do mình mở group buy Jelly Key đóng góp, theo đó mỗi 01 nút được đặt và thanh toán thành công mình sẽ trích 50.000 VND để đóng vào quỹ từ thiện, sau mỗi đợt Group Buy toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ vào 02 quỹ sau:

1. Trái tim cho em (http://traitimchoem.vtv.vn/)
2. Cặp lá yêu thương (http://caplayeuthuong.vtv24.vtv.vn/)
Sau đây là chương trình gây quỹ ủng hộ quỹ Trái Tim Cho Em giúp các bé bị bệnh tim bẩm sinh được mổ và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Chương trình của tháng 6 bắt đầu bằng sự đấu giá 01 một nút JellyKey Rooster Gold (limited, chỉ có 20 nút trên toàn thế giới) do bạn Lê Minh Dũng đóng góp. Chương trình đấu giá diễn ra và giá thắng cuộc là 307 USD. Bạn đấu giá hiện đang sinh sống tại Úc và có tên là (Đoàn Sinh Hưng / Hùng).

Số tiền quy đổi ra là 6.140.000 VND và sáng ngày hôm nay 20/6/2017 toàn bộ số tiền đã được gửi vào quỹ Tấm lòng Việt để ủng hộ các Bé bị bệnh tim bẩm sinh.

Dưới đây là chi tiết gửi tiền:

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer