Làm custom keyboard với Pro Micro

Hello các đồng phím!
Tầm 8 tháng trước em có đọc được bài viết dùng Pro Micro điều khiển cho bàn phím dùng tmk firrmware.
https://hackaday.io/project/8282/logs

Trong đó có một bài bác đó viết về ý tưởng sử dụng pinout và ma trận khá hay

https://hackaday.io/project/8282-alpen-clack/log/27395-matrix

Đại ý là bác đó viết là bỏ 2 con led báo nội bộ của pro micro (B0 và D5) ra làm chân điều khiển luôn, từ 18 chân lên 20 chân.

[​IMG]

Với 20 chân đó có thể làm được một chiếc tenkeyless.
– 1 chân cho Capslock Led.
– 19 chân còn lại điều khiển ma trận 9×10. Vì 10keyless có 87 phím, ma trận 9×10 = 90 phím.

Tuy nhiên, nếu theo dõi hết log thì bác đó bị nhầm lẫn ở đâu đó và phải chuyển sang làm với board A-Star 32U4 Mini (https://hackaday.io/project/8282-alpen-clack/log/27500-resources-for-keyboard-makers)
.
Từ ý tưởng của bác đó, em thử bỏ 1 led B0 nhưng có vẻ không dùng được => chỉ có 18 -1(1 pin cho led) pin điều khiển ma trận. vậy là chỉ có 8×9 = 72 phím có thể điều khiển.
Quay lại ý tưởng dùng 2 con điều khiển, 1 con điều khiển mà trận 6×11, một con điều khiển ma trận 6×7.

Bắt tay vào build firrmware và đi dây.

Sau mấy ngày vật vã với nó thì ra thành quả .

1 tháng nữa sau khi học hè xong em sẽ có bài hướng dẫn làm custom 60%, có ảnh ọt các thứ từ a-z luôn

Update: Đã thử lại ngày 5/8 và thêm được 2 chân điều khiển bằng cách gỡ bỏ 2 led RX và TX.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer